DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.53084

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Tamara Mykolaivna Tairova, Kostiantyn Nyfontovych Tkachuk, Liudmyla Oleksiivna Mitiuk

Анотація


Досліджено тенденції змін показників оцінювання виробничого травматизму  на підприємствах вугільної галузі і визначено їх прогнозні значення. Побудовано математичні багатофакторні моделі, які описують залежність показників оцінювання виробничого травматизму від обсягу видобутку вугілля  та інших факторів, що впливають на рівень виробничого травматизму у вугільній галузі.

Ключові слова


математична модель; множинна регресія; показники оцінювання виробничого травматизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Деревянский В. Ю. / Прогноз травматизма на шахтных ленточных конвейерах / В. Ю Деревянский, Ю. С Любовский. // Уголь Украины. – 2007. – № 3. - С. 34 – 35.

Кружилко О. Е. / Побудова і дослідження математичної моделі коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості / О. Е. Кружилко, К.Н.Ткачук, А.І. Полукаров // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012.− Вип. 22. – С. 27-31, 160 с.

Митрофанова Т. Н. Научное обоснование методики прогноза и способов профилактики травматизма на горных предприятиях Северо-Западного региона: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.26.01 «Охрана труда» – Санкт-Петербургский гос.горный ин-т (техн. ун-т), Санкт-Петербург. – 2002. – 23 с.

Чигарьов В. В. / Методологічні аспекти прогнозування виробничого травматизму / В. В. Чигарьов, С. В. Шапошникова, Т.Г. Данилова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Маріуполь: ПДТУ, 2006. – Вип. № 16 – С.256-261.

Льовкін М. Б. Закономірності впливу різних факторів на аварійність та травматизм у вугільних шахтах. Проблема охорони праці в Україні. Зб. наук. пр. вип.6/ НДІОП. К.: - 2002. – С. 17-23

Єсипенко А. С. / Оцінка стану і проблеми промислової безпеки та охорони праці в ризиконебезпечних галузях економіки України / А. С. Єсипенко, Т. М. Таірова, О. А. Сліпачук // Серія «Вугледобувна галузь». – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2014. – 64 с.

Охрана труда: человеческий фактор и государственній контроль. К. ННИИПБОП, 2008. – 118 с.
Copyright (c) 2016 T.M. Tairova, K.N. Tkachuk, L.O. Mitiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)