Вплив межі поділу порід різної міцності на об’єм руйнування гірського масиву вибухом суміжних свердловинних зарядів

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Досліджено вплив межі поділу гірських порід в зоні дії вибуху системи свердловинних зарядів на загальний об’єм руйнування. Запропоновано розрахункові формули для визначення відстаней від свердловинних зарядів до межі поділу порід різної міцності та інтервалу сповільнення, які  забезпечують взаємодію енергетичних потоків вибуху на межі контакту

Ключові слова


гірський масив; межа поділу; свердловинний заряд; зона руйнування; об’єм руйнування

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоренко П. И. Буровзрывные работы: Учеб. для вузов / П. И. Федоренко – М.: Недра, 1991. – 272 с.

Лучко І. А. Моделювання поширення циліндричних ударних хвиль у шаруватих грунтових масивах / І. А. Лучко, Н. С. Ремез, О. І. Буковська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць.–1999. – Вип. 1. – С. 6-14.

Фролов О. О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар'єрах / Дис. докт. техн. наук: 05.15.03. – К., 2014. – 369 с.

Фролов О.О. Дослідження параметрів зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів / О. О. Фролов // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 23. – С. 186-189.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52671

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 O.O. Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)