DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52974

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

N.V. Volodchenkova, O.V. Hivrych, Oleh Hryhorovych Levchenko

Анотація


Відомо, що на процес управління та на систему управління охороною праці та промисловою безпекою підприємства, як організаційно-технічну основу цього процесу при ліквідації наслідків можливих аварій (аварійних ситуацій), впливає багато факторів. Кількісно оцінити такий вплив можна тільки за умови наявності системи показників, які всебічно характеризують функціонування системи управління та критерію щодо рівня ефективності функціонування цієї системи, який забезпечить досягнення кінцевої мети.

У роботі проведено дослідження оцінювання ефективності організації системи управління  охороною праці та промисловою безпекою підприємства, в основу якого покладено визначення ступеня її  внеску у вирішення цільових завдань під час ліквідації (локалізації) наслідків аварій та аварійних ситуацій.

Запропоновано методику оцінювання ефективності організації управління заходами і засобами охорони праці та промислової безпеки підприємства.

Ключові слова


охорона праці; ліквідація наслідків; аварія; аварійна ситуація; оптимізація; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Nezih Altay, Walter G. Green III OR/MS research in disaster operations management. – [Original Research Article] // European Journal of Operational Research, Volume 175, Issue 1. – 2006. – Р.475-493

Барабаш Ю. Л. Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. - К.: НАОУ, 1999. - 39 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972. – 551 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятности. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

Саати Т. Математические методы исследования операций: Пер. с англ. – М.: Воениздат, 1963. – 420 с.

Хиврич О. В. Моделювання просторово-часового розвитку (еволюції) ризику руйнувань небезпечних промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях [текст]/ О. В. Хиврич, Н. В. Володченкова // Харчова промисловість. – 2012 - №13. – С.140-145.

Володченкова Н. В. Аналіз ризику виникнення аварійних ситуацій на підприємствах харчової промисловості, як чинник підвищення небезпеки їх функціонування [текст]/ Н. В. Володченкова, О. В. Хиврич // Ukrainian food journal volume 2, issue 1. – 2013. – С.75-79
Copyright (c) 2016 N.V. Volodchenkova, O.V. Hivrych, O. Levchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)