DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52677

Геологічні об’єкти обчислення надро-фіскального доходу

Adam Vasylovych Bodiuk

Анотація


Обґрунтовані поняття об’єкта, ресурсного об’єкта господарського надрокористування, фіскального і не фіскального надро-ресурсного продукту, надро-фіскального доходу, платника надро-фіскального доходу

Ключові слова


надра; корисні копалини; доход; геологічний продукт; гірничий відвід; надрокористувач; фіскальний платіж

Повний текст:

PDF

Посилання


Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР.

Податковий кодекс України. К.: Юрінком Інтер, 2010. 496 с.

Малюк Б. І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: довідн. вид. / Б. І. Малюк, О. Б. Бобров, М. Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М. М. Коржнев, В.А. Михайлов, В. С. Міщенко [та ін.]. – К.: Логос, 2006. – 223 с.:іл. – Бібліогр: С. 218 – 222.

Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: «Академпрес», 2010. – 272 с.

Вітенко О., Коваленко Г. Плата за користування надрами/ Вісник податкової служби. – 2012. – № 14. – С.18 – 19.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Лист Державної податкової служби України від 01.11. 2012 р. № 4536/0/61-12/15-2116: Про надання індивідуальної податкової консультації з плати за користування надрами.

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16 грудня 2002 року № 199, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2003 року за № 78/7399,

Лист ДПС України від 15.06.2012 № 10092/6/15-2116 "Про визначення об’єкту та бази оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин".

Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Економіко-геологічна оцінка родовищ корисних копалин. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 384 с.
Copyright (c) 2016 A.V. Bodiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)