ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ВИБУХУ В РУЙНОВАНИЙ МАСИВ РІЗНОМІЦНИХ ПОРІД ЗАРЯДАМИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН МІСЦЕВОГО ПРИГОТУВАННЯ

Oksana Yaroslavivna Tverda, Viktor Danylovych Vorobiov, Vadym Leonidovych Demeshchuk

Анотація


Розроблено підхід до вибору раціонального типу ВР на основі кількісної оцінки коефіцієнта передачі енергії вибуху різних типів ВР місцевого приготування в руйнований масив скельних порід на відкритих гірничих роботах

Ключові слова


акустична жорсткість; вибух; вибухова речовина; гірська порода; коефіцієнт передачі енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Тангаев И.А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых / Тангаев И.А. – М.: Недра, 1986. – 231 с.

Ресурсосберегающие технологии взрывного разрушения горных пород / [Ефремов Э.И., Комир В.М., Краснопольский И.А. и др.]. – К.: Техника, 1990. – 149 с.

Мыслицкий С.М. Анализ методов регулирования интенсивности взрывного дробления неоднородных трещиноватых массивов и влияние их структурных особенностей на энергетический баланс / С.М. Мыслицкий, А.М. Пеев // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2011. – Випуск 1/2011 (7). – С. 27-32.

Бухаров Г.Н. Влияние параметров конструкции заряда на форму взрывного импульса давления продуктов детонации / Г.Н. Бухаров, Ю.В. Михайлов // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1969. – № 6. – С. 119-123.

Ханукаев А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом / Ханукаев А.Н. – М.: Гос. науч.-техн. изд-во по горному делу, 1962. – 200 с.

Мосинец В.Н. Энергетические и корреляционные связи процесса разрушения пород взрывом / Мосинец В.Н. – Фрунзе: Изд-во АН Киргиз. ССР, 1963. – 233 с.

Андрєєв Б.М. Удосконалення технології вибухової відбійки при підземному видобуванні руд в умовах впливу техногенних формувань / Андрєєв Б.М. // Вісник КТУ. Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 2. – С. 51-56.

Клочков В.Ф. Определение коэффициента передачи энергии на разрушение горного массива при взрыве колонкового заряда ВВ / В.Ф. Клочков, В.А. Чумаченко // Разраб. рудн. местор-й. – 1990. – Вып. 49. – С. 46-48.

Воробьев В.Д. Энергетическая эффективность промышленных ВВ / В.Д. Воробьев, В.А. Плаксий, А.Э. Кураколов // Строительные материалы и конструкции. 1992. – №2. – С. 36-37.

Прокопенко В.С. Разрушение горных пород скважинными зарядами взрывчатых веществ в рукавах / Прокопенко В.С. – К.: НТУУ «КПИ», 2010. – 208 с.

Государственное предприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод». Оказание услуг в сфере буровых и взрывных работ. – Павлоград, Днепропетровская обл., 2009. – 16 с.

Ржевский В.В. Основы физики горных пород / В.В. Ржевский, Г.Я. Новик. – М.: Недра, 1978. – 390 с.

Справочник (кадастр) физических свойств горных пород [под. ред. Мельникова Н.В., Ржевского В.В., Протодъяконова М.М.]. – М.: Недра, 1975. – 279 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52683

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 O.Ia. Tverda, V.D. Vorobiov, V.L. Demeshchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)