DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52652

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ НАПРЯМКОМ РОЗКОЛУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ

Ihor Oleksandrovych Fomenko, Andrii Ivanovych Kovtun

Анотація


Виконано теоретичні дослідження технології керування напрямом розколу блочного каменю за використання пластин-вставок у шпурах з невибуховими руйнуючими сумішами. Керування передбачає поворот пластини-вставки навколо осі шпуру. Наведені дослідження дають можливість розколювати блочні каміння у заданому напрямку. Вирішення такого завдання дає змогу збільшити відстань між шпурами і за рахунок цього зменшити обсяги бурових робіт

Ключові слова


бурові роботи; невибухові руйнуючі суміші; напрямок розколу; видобуток гранітних блоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Карасев Ю. Г. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня. / Ю.Г. Карасев, Н.Т. Бакка – СПб, Санкт-Петербургский горный институт, 1979 с. – 428 с.

Луговий П.З. Відокремлення монолітів за допомогою шпурів, які мають профільні надрізи в площині передбачуваного відколу / П. З. Луговий, О. І. Фоменко: зб. статей за матеріалами Другої науково-методичної конференції [“Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”] (Київ, 17–18 грудня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 59–61.

Воробьев В.В. Определение оптимальных параметров заряда /В. В. Воробьев, В. В. Костин, В. Е. Проценко // Зб. КрНУ «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва». –2011. – Вип. 2 (8). – C. 39–44.

Патент на винахід №100062 України, МПК (2006.01) Е21С 37/06. Спосіб руйнування гірськтх порід невибуховими руйнуючими сумішами й патрон для його реалізації / І. Г. Сахно, М. М. Касьев. –№ 201100476. опубл. 15.12. 2012. Бюл. № 21. – 5 с.

Авторское свидетельство Российской федерации №1798495. Скважинная вставка для направленного разрушения монолитов рассширяющимися веществами. / В. И. Штеле. – опубл. 25.11.1993. Бюл. № 8. – 5 с.

Патент на корисну модель №92446, МПК Е21С 27/14. Шпурова вставка для направленого розколу монолітних об’єктів невибовити розширюючими сумішами / Фоменко І. О., Фоменко О. І., Ковтун А. І. –заяв. 16.04.2014, опубл. 11.08.2014. Бюл. №15. – 3 с.

Рудаков К.Н. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкции. FEMAP 10.2.0. / К.Н. Рудаков. – К.: КПИ, 2011. – 317 с.
Copyright (c) 2016 I.O. Fomenko, A.I. Kovtun

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)