ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ НАПРЯМКОМ РОЗКОЛУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52652

Ключові слова:

бурові роботи, невибухові руйнуючі суміші, напрямок розколу, видобуток гранітних блоків

Анотація

Виконано теоретичні дослідження технології керування напрямом розколу блочного каменю за використання пластин-вставок у шпурах з невибуховими руйнуючими сумішами. Керування передбачає поворот пластини-вставки навколо осі шпуру. Наведені дослідження дають можливість розколювати блочні каміння у заданому напрямку. Вирішення такого завдання дає змогу збільшити відстань між шпурами і за рахунок цього зменшити обсяги бурових робіт

Посилання

Карасев Ю. Г. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня. / Ю.Г. Карасев, Н.Т. Бакка – СПб, Санкт-Петербургский горный институт, 1979 с. – 428 с.

Луговий П.З. Відокремлення монолітів за допомогою шпурів, які мають профільні надрізи в площині передбачуваного відколу / П. З. Луговий, О. І. Фоменко: зб. статей за матеріалами Другої науково-методичної конференції [“Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”] (Київ, 17–18 грудня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 59–61.

Воробьев В.В. Определение оптимальных параметров заряда /В. В. Воробьев, В. В. Костин, В. Е. Проценко // Зб. КрНУ «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва». –2011. – Вип. 2 (8). – C. 39–44.

Патент на винахід №100062 України, МПК (2006.01) Е21С 37/06. Спосіб руйнування гірськтх порід невибуховими руйнуючими сумішами й патрон для його реалізації / І. Г. Сахно, М. М. Касьев. –№ 201100476. опубл. 15.12. 2012. Бюл. № 21. – 5 с.

Авторское свидетельство Российской федерации №1798495. Скважинная вставка для направленного разрушения монолитов рассширяющимися веществами. / В. И. Штеле. – опубл. 25.11.1993. Бюл. № 8. – 5 с.

Патент на корисну модель №92446, МПК Е21С 27/14. Шпурова вставка для направленого розколу монолітних об’єктів невибовити розширюючими сумішами / Фоменко І. О., Фоменко О. І., Ковтун А. І. –заяв. 16.04.2014, опубл. 11.08.2014. Бюл. №15. – 3 с.

Рудаков К.Н. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкции. FEMAP 10.2.0. / К.Н. Рудаков. – К.: КПИ, 2011. – 317 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-11

Номер

Розділ

Геотехнологія