ІНДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.53075

Ключові слова:

виробничий травматизм, показник, індикатор, параметр, коефіцієнт

Анотація

Визначені основні групи оцінювання травматизму: профілактика виробничого травматизму, професійної захворюваності, втрата працездатності; поліпшення умов і охорони праці; забезпечення контролю та нагляду за станом умов та охорони праці; оцінка професійних та соціальних ризиків; інформаційне та економічне забезпечення охорони праці. Розглянуті нові показники, що дають змогу провести більш повний аналіз травматизму на виробництві. Проаналізовано категорійний апарат “показник”, “індикатор”.

Посилання

Каплан Роберт С., Нортон Девид П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию і Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олімп-Бизнес", 2003. - 304 с.

Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів: [монографія] / О.Г. Мельник. - Львів: Видавництво ДП "Видавничий дім" "Укрпол", 2009. - 188 с.

Ryszard Zuber Zarzqdzanie rozwojem przedsiebiorstwa. Teoria i praktyka. Monografia. - Warszawa: Difin, 2008. - 232 s.

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [ред. С. М. Гончарова]. – К. : Центр учб. л­ри, 2009. – 262 с.

Чепелевська Л.А., Рингач Н.О. Роль прогнозу смертності населення працездатного віку в удосконаленні організації медичної допомоги в Україні / Матеріали VIII Конгресу СФУЛТ - (13-15 серпня 2000 р.) -Львів. -2000. -С.25-26. Здобувачем виконаний прогноз та узагальнення отриманих результатів.

Дослідження зв’язку показників наглядової діяльності з рівнем виробничого травматизму. – Звіт з НДР № ДР 0105U001594. – К.: ННДІПБОП, 2007. – 120 с.

Кружилко О.Є. Аналітичне оцінювання взаємного впливу показників наглядової діяльності та показників смертельного травматизму // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць. – Вип. 16. – К.: ННДІПБОП, 2009. – С. 30–37.

Максимкин В.Е. Экономический рост и производительность труда // Улучшение условий, охраны труда и повышение производительности: Сб. науч. тр. к 30-летию Центра. — М.: ВЦОПТ, 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-11

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці