DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.53075

ІНДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Oksana Stepanivna Ilchuk, Viktor Petrovych Rozen

Анотація


Визначені основні групи оцінювання травматизму: профілактика виробничого травматизму, професійної захворюваності, втрата працездатності; поліпшення умов і охорони праці; забезпечення контролю та нагляду за станом умов та охорони праці; оцінка професійних та соціальних ризиків; інформаційне та економічне забезпечення охорони праці. Розглянуті нові показники, що дають змогу провести більш повний аналіз травматизму на виробництві. Проаналізовано категорійний апарат “показник”, “індикатор”.

Ключові слова


виробничий травматизм; показник; індикатор, параметр; коефіцієнт

Повний текст:

PDF

Посилання


Каплан Роберт С., Нортон Девид П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию і Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олімп-Бизнес", 2003. - 304 с.

Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів: [монографія] / О.Г. Мельник. - Львів: Видавництво ДП "Видавничий дім" "Укрпол", 2009. - 188 с.

Ryszard Zuber Zarzqdzanie rozwojem przedsiebiorstwa. Teoria i praktyka. Monografia. - Warszawa: Difin, 2008. - 232 s.

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [ред. С. М. Гончарова]. – К. : Центр учб. л­ри, 2009. – 262 с.

Чепелевська Л.А., Рингач Н.О. Роль прогнозу смертності населення працездатного віку в удосконаленні організації медичної допомоги в Україні / Матеріали VIII Конгресу СФУЛТ - (13-15 серпня 2000 р.) -Львів. -2000. -С.25-26. Здобувачем виконаний прогноз та узагальнення отриманих результатів.

Дослідження зв’язку показників наглядової діяльності з рівнем виробничого травматизму. – Звіт з НДР № ДР 0105U001594. – К.: ННДІПБОП, 2007. – 120 с.

Кружилко О.Є. Аналітичне оцінювання взаємного впливу показників наглядової діяльності та показників смертельного травматизму // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць. – Вип. 16. – К.: ННДІПБОП, 2009. – С. 30–37.

Максимкин В.Е. Экономический рост и производительность труда // Улучшение условий, охраны труда и повышение производительности: Сб. науч. тр. к 30-летию Центра. — М.: ВЦОПТ, 1997.
Copyright (c) 2016 O.S. Ilchuk, V.P. Rozen

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)