Експериментально-розрахункова оцінка захисних властивостей матеріалів від іонізуючих випромінювань

L.D. Tretiakova, I.M. Podobed

Анотація


У статті викладено результати лабораторних випробувань нових матеріалів, призначених для виготовлення засобів індивідуального захисту для працівників атомних електричних станцій, які обмежують вплив зовнішніх іонізуючих випромінювань. Експериментально встановлено, що запропоновані матеріали мають захисні властивості від α-, β-випромінювань. Визначено коефіцієнти захисту і встановлено їхні параметричні залежності від кількості шарів матеріалу

Ключові слова


атомні електричні станції; захисний одяг; іонізуючі випромінювання; коефіцієнти захисту матеріалів

Повний текст:

PDF

Посилання


Здановский В.Г. Аспекты промышленной и радиационной безопасности атомных электростанций. / В.Г. Здановский // Проблеми охорони праці в Україні: зб.наук.праць. – 2013. – Вип. 26. – С. 24–32.

Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки чорнобильської катастрофи. / Е. Соботович, Р. Бєлєвцев // Вісник НАН України. – 2009. – № 4 – С. 29–39.

Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения // МАГАТЭ. Серия норм по безопасности. – 1997. – № 115. – 156 с.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. – МОЗ України. – 2005. – 40 с.

Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection Against External Radiation // ICRP, ICRU. Tech. Rep. Ser. – 1997, No. 74. – 48 p.

Риск-ориентированные подходы оптимизации технического обслуживания и эксплуатационного контроля систем, важных для безопасности АЭС / Под. ред. В.И. Скалазубова. – Одесса: ТЭС, 2004. – 530 с.

Селіверстов А.Є. Розробка засобів індивідуального захисту для працівників об’єктів ядерної енергетики / А.Є. Селіверстов, Г.Є. Литвиненко, Л.Д. Третякова // Вісник національного науково-дослідного інституту охорони праці. – 2004. – № 7. – С. 1–3.

Третякова Л.Д. Дослідження фізико-механічних характеристик нових полімерних матеріалів для захисного одягу / Л.Д. Третякова // Проблеми охорони праці в Україні. – 2007. – Вип. 14. – С. 59–67.

ГОСТ 12.4.217-2001. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний. – www/ OpenGost.ru, 2003. – 19 с.

Третякова Л.Д. Оптимізація заходів підвищення ефективності радіаційнозахисного одягу / Л.Д. Третякова // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 22. – С. 116–123.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.53090

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 L.D. Tretiakova, I.M. Podobed

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)