DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52626

ПРО КІЛЬКІСТЬ ФАКТИЧНО ВИБУХАЮТЬ ЗАРЯДІВ В ОДНІЙ ГРУПІ

Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Olha Mykolaivna Chala, Denys Viktorovych Khlevniuk

Анотація


За результатами експериментальних досліджень сейсмічної дії масових вибухів в кар'єрах визначено умови несанкціонованого підривання в одній групі більшої кількості зарядів, ніж розрахункове число, і розроблена методика визначення максимальної маси вибухової речовини, що підірвалась в окремій групі свердловинних зарядів

Ключові слова


швидкість зсуву; коефіцієнт сейсмічності; ступінь уповільнення; номінальний і фактичний час спрацьовування детонатора; ефективна маса свердловинного заряду; кількість зарядів

Повний текст:

PDF

Посилання


Фокин В. А. Оценка сейсмического действия массового взрыва при инициировании скважинных зарядов электронными детонаторами / В. А.Фокин [и др.]// Горный журнал. – 2010. – №7. – С. 65-67.

Меньшиков П. В. Сравнительный анализ фактических и номинальных интервалов замедления неэлектрических систем инициирования / П. В. Меньшиков [и др.]// ГИАБ. – 2011. – №2. – С. 277 – 282.

Эквист Б. В. Обоснование и разработка методов повышения безопасности сейсмического проявления короткозамедленного взрывания на горных предприятиях: дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук / Б. В. Эквист – М., 2009. – 218с.

Савмен В. К., Кутузов Б. Н. Сейсмическая безовасность при взрывных работах / В. К. Савмен, Б. Н. Кутузов, Марьясов и др.] – М.: Горная книга, 2012. – 228с.

Орленко Л. П. Физика взрыва / Л. П. Орленко – [3-е изд.]. – М.: Физматлит, 2002. – 832с. – (т. 1).

Динамические процессы в геосферах. Сб. научн. тр. Ин-та динамики геосфер РАН, М., ГЕОС, 2013. – вып. 4. – 268с.

Кузьменко А. О. Параметри пружних хвиль при вибухах розосереджених зарядів / А. О. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Гірництво». – 2000. – вип. 3. – С. 45 – 51.
Copyright (c) 2016 A.A. Kuzmenko, O.N. Chalaia, D.V. Khlevniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)