REQUIREMENTS ARE IN RESEARCHES OF ECONOMIC GEOLOGY

A.V. Bodiuk

Abstract


Justified for research and development determine the applied theory needs minerals, geological study and the geological staff of enterprises in vital resources that it should receive from participation in the economic activities of these enterprises

Keywords


needs; objects; minerals; resources; geology; exploration

References


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. –К.: Велес, –2006. – 48 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.:НІОС. – 2000. – 416 с.

Экономика и планирование потребностей и потребления // Межвузовский сборник. – М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1984. – 162 с.

Регіональні матеріально-ресурсні баланси: рекомендації по складанню базових балансів / В.С. Дубовик, О.М. Нижник, Б.З. Піріашвілі, Б. П. Чиркін. – К., 2005. – 80 с. – (Преп. / НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України).

Федоришин Ю. І., Яковенко М.Б., Фесенко О. В., Тріска Н. Т. Глибинна будова земної кори Українського щита як основа для прогнозно-металогенічних досліджень // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – К.: УкрДГРІ, 2009. – № 1– 2. – С. 18 – 33.

Малюк Б. І., Бобров О. Б., Красножон М. Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с. : іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: «Академпрес», 2010. – 272

Про виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України “Мінеральні ресурси України та їх видобування”: постанова Президії Національної академії наук України від 30.03.2007 р. № 91
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.26.52973

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)