ОЦІНКА СУМІСНОСТІ ДИМНОГО ТА НІТРОГЛІЦЕРИНОВОГО ПОРОХІВ

Mykhailo Frydrykhovych Buller, Liudmyla Andriivna Belova, Svitlana Pavlivna Yarmanova

Анотація


Методами фізико-хімічного та термічного аналізів показано принципову можливість спільного зберігання вибухової суміші димного та нітроцелюлозного порохів протягом 25 років.

Ключові слова


димний та нітрогліцериновий порохи; сумісність; термограма

Повний текст:

PDF

Посилання


Келли Д. Порох. От алхимии до артиллерии. История вещества, которое изменило мир / Пер с англ. А.Турова. - М.: КоЛибри, 2005. - 340с.

Франчук В.П. Разработка интенсивной ресурсозберигающей технологии добычи природного камня / В.П.Франчук, А.П.Рудоквас, В.Н.Мандрикевич // Высокоэнергетическая обработка материалов: Сб. науч. трудов Национальной горной академии Украины. - Днепропетровск, 1999. - С.161-169.

Коханович Н. Русский порох // Химия и жизнь, 2000. - №7. - С.54-57.

Сапожников А. Теорiя взрывчатыхъ веществъ. Курсъ Михайловской Артиллерiйской Академiи. - С.-Петербургъ, 1912. - 369с.

Бейлинг К. Взрывчатые вещества и средства взрывания / К.Бейлинг, К.Дрекопф. - М.: Оборонгиз, 1941. - 304с.

Шиллинг Н.А. Курс дымных порохов. - М.: Гос. изд-во оборон. пром-ти, 1940. - 276с.

ОСТ В 84-2401-88. Топлива твердые ракетные баллиститные и пороха. Метод определения теплоты сгорания. - Введ. 01.01.91. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 45с.

Буллер М.Ф. Влияние компонентов дымного пороха на термораспад нитратов целлюлозы / М.Ф.Буллер, А.М.Мальчев, В.В.Кочергин, Л.Н.Мещерякова, Г.В.Булычев // Боеприпасы. - 1983. - №6. - С.57-59.

Методика предприятия п/я В-2281 по изучению химической совместимости и стойкости штатных и вновь разрабатываемых рецептур. - Казань, 1972. - 8с.

ГОСТ 1028-79 Пороха дымные. - Взамен ГОСТ 1028-72, ГОСТ 10365-76; Введ. 01.01.80. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 16с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.52823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 M F Buller, L A Belova, S P Yarmanova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)