DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.53395

МАТЕМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ АКТИВНОЇ ЗОНИ ПРИ РУЙНУВАННІ КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР СЕРЕДОВИЩА

Oleh Markovych Terentiev, Anton Yosypovych Kleshchov

Анотація


Викладено  результати аналізу формування ядра ущільнення при руйнуванні середовища та визначення залежностей геометрії (висоти) ядра ущільнення від фізико-механічних властивостей атомарних структур середовища і технологічних характеристик ріжучого інструменту

Ключові слова


ядро ущільнення; швидкість руйнування; внутрішнє джерело енергії; частота власних коливань; енергетичне джерело

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyrektyva yevropeiskoho parlamentu i rady «Pro efektyvnist vykorystannia enerhii i enerhetychni posluhy, a takozh pro vidkhylennia Dyrektyvy Rady 93/76/YeES» vid 5 kvitnia 2006 roku 2006/32/YeS [Tekst]. – Vved. 2006-04-27. – 28 s.

Kausch, H. H. Polymere Fracture [Text] / H. H. Kausch. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1978. – 441 p.

Regel’, V. R. Kineticheskaia teoriia tverdikh tel [Tekst]: uchebnoe posobie V. R. Regel’, А. I. Slutser, E. Е. Tomashevskii; pod obsh. red. D. А. Mirtovoi. – M.: Nauka, 1974. – 560 s.

Narisava, I. Polymere Strength [Text] / I. Narisava. – Japan.: OHMSHA, 1982. – 399 p.

Irodov, I. Е. Kvantovaia fizika. Osnovnye zakony. [Tekst] / I. Е. Irodov. – М.: Vyssh. shk., 1985. – 271 s.

Sulfid-schelochnozemel’nyi metall. [Elektronnyi resurs] /Bol’shaia entsyklopediia nefti i haza. – Rezhym dostupa: http://www.ngpedia.ru/id492444p1.html- 13.06.2011 h. – Zahl. s ekrana.

Klassicheskii vid tablitsy Mendeleeva. Svoistva khimicheskikh elementov. [Elektronnyi resurs] / © ChemPort.Ru, MMII-MMXI. – Rezhym dostupa: http://www.chemport.ru/pertable/- 13.06.2011 h. – Zahl. s ekrana.

Opticheskie svoistva nanochastits γ-oksida zheleza v matritse mezoporistoho oksida kremniia [Tekst] / М. V. Kharlamova, N. А. Sapoletova, А. А. Eliseev, А. V. Lukashin // Zhurn. Pis’ma v ZhTKh. – 2008. – Т. 34, № 7. –S. 36–43.

Terent’ev О. М. Fiziko-tekhnicheskie osnovy dobychi poleznykh iskopaemykh s enerhosberehaiuschim razrusheniem molekuliarnykh sviazei hornykh porod [Tekst]: dis. dokt. tekhn. nauk / О. М. Terent’ev. – К., 2008. – 304 s.

Postoiannaia Diraka. [Elektronnyi resurs]/ Vikipediia. Svobodnaia entsyklopediia. – Rezhym dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/- 13.06.2011 h. - Zahl. s ekrana.

SBSh 250 / Kharakterystyki. [Elektronnyi resurs] / Stanok burovii sharoshechnyi. – Rezhym dostupu : http://sbsh-250.ru/sbsh250/performance_a ttributes/- 2010 h. - Zahol. z ekranu.

Savel’ev, I. V. Kurs obshei fiziki, tom I. Mekhanika, kolebaniia i volny, molekuliarnaia fizika [Tekst] / I. V. Savel’ev. – М.: Nauka, 1970. – 511 s.

Irodov, I. Е. Osnovnye zakony mekhaniki / I. Е. Irodov. – М.: Vyssh. shk., 1985. – 250 s.

Kitaev, V. V. Elektricheskie mashyny. Chast’ 2. Mashyny peremennoho toka. [Tekst]: ucheb. posobie / V. V. Kitaeva, Yu. М. Korkhova, V. К. Svirina; pod obsch. red. V. Е. Kitaeva; М.: Vyssh. shk., 1978. – 184 s.

Materialy I pokrytiia. Materialy dlia propuskaiuschei optiki. Kremnii. [Elektronnyi resurs] / ZАО "Tideks" – Rezhym dostupa: http://www.tydexoptics.com/-ru/materials/for_transmission_optics/silicon/- 01.07.2012 h. Zahl. s ekrana.

Lescheva, О. А. Elektronnaia struktura i fiziko-mekhanicheskie svoistva nanorazmernykh klasterov [Tekst] / О. А. Lescheva, I. V. Bazhyn // Zhurn. Fazovye perehody, uporiadochnye sostoianiia I novye materialy. – 02.03.2009. - S. 4-7.

Koeffitsient Puassona. [Elektronnyi resurs] / Vikipediia. Svobodnaia entsyklopediia. – Rezhym dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84% D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0/- 20.07.2012 h. – Zahl. s ekrana.

Kremnii. [Elektronnyi resurs] / © ChemPort.Ru, MMII-MMXI. – Rezhym dostupa: http://www.chemport.ru/pertable/elinfo.php?el=14/- 13.06.2011 h. – Zahl. s ekrana.

Zhelezo. [Elektronnyi resurs] / © ChemPort.Ru, MMII-MMXI. – Rezhym dostupa: http://www.chemport.ru/pertable/elinfo.php?el=26/- 13.06.2011 h. – Zahl. s ekrana.

Kal’tsii. [Elektronnyi resurs] / © ChemPort.Ru, MMII-MMXI. – Rezhym dostupa: http://www.chemport.ru/pertable/elinfo.php?el=20/- 13.06.2011 h. – Zahl. s ekrana.

Alekseev, V. V. Avtomatizirovannyi ghbvod stankov scharoschechnoho bureniia [Tekst] : uchebn. / V. V. Alekseev, A. S. Solov’ev ; Sankt-Peterburhskii hornyi institut. - SPb, 1997. - 49 s., ISBN 5-230-19609-2

Demchenko, I. I. Metodicheskie ukazaniia po vypolneniiu kursovykh proektov na temu “Vybor, obosnovanie i raschet burovykh i vyemochno-pohruzochnykh mashyn” [Tekst]: kand. tekhn. nauk / I. I. Demchenko. – Krasnoiarsk., 2003. – 34 s.

Kratkoe opisanie elektronnoho kataloha detaley I sborochnyh edinits burovoho stanka SBSh-250 MNA-32. [Elektronnyi resurs] / Elektronnye I pechatnye katalohi detalei dlia SPETsTEKhNIKI. – Rezhym dostupa: http://katalogekg.narod.ru/e_sbsh250.html/- 14.05.2009 h.

Planetarnye reduktory. [Elektronnyi resurs] / © Copyright Detali Mashyn. – Rezhym dostupa: http://detali-mashin-na-5.narod.ru/Planetarny ye_reduktory.html/- 2010 h. - Zahl. s ekrana
Copyright (c) 2016 O. Terentiev, A. Kleshchov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)