DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.53968

ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТАЛОНІВ ДЛЯ СИСТЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Ivan Vasylovych Prytyskach

Анотація


Наведено енергетичну модель для розрахунків статичних характеристик та енергетичних параметрів енергоспоживання і енерговикористання асинхронного електроприводу, а також результати математичного моделювання двигунів промислової серії 5А.

Ключові слова


асинхронний двигун; моніторинг; енергетична модель; потужність; втрати; коефіцієнт корисної дії; коефіцієнт потужності

Повний текст:

PDF

Посилання


Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод / И.Я.Браславский, З.Ш.Ишматов, В.Н.Поляков. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 202с.

Ильинский Н.Ф. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф.Ильинский, В.В.Москаленко. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 208с.

Карташев И.И. Управление качеством электроенергии / И.И.Карташев, В.Н.Тульский, Р.Г.Шамонов и др.; под ред. Ю.А.Шарова. - М.: Изд. дом МЭИ, 2006. - 320с.

Технический каталог. Асинхронные электродвигатели. - М.: РУСЭЛПРОМ, 2008. - 116с.

Кравчик А.Э. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э.Кравчик, М.М.Шлаф, В.И.Афонин, Е.А.Соболенская. - М.: Энергоатом издат, 1982. - 504с.

Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електроприводу: навч. посіб. / О.М.Закладний, А.В.Праховник, І.О.Соловей. - К.: Кондор, 2005. - 408с.

Закладний О.М. Електропривод: навч. посіб. / О.М.Закладний, В.В.Прокопенко, О.О.Закладний. - К.: Освіта України, 2009. - 351с.

Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А.Сыромятников; под ред. Л.Г.Мамиконянца. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 240с.
Copyright (c) 2016 Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Ivan Vasylovych Prytyskach

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)