DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.54012

ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНИХ РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОБАЛАНСІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ

Volodymyr Fedorovych Nakhodov, Olena Volodymyrivna Borychenko, O O Musatova

Анотація


Проаналізовано методи побудови енергобалансів для технологічних та виробничо-господарських об’єктів. Запрпоновано напрямок подальшого удосконалення методики побудови балансів споживання електричної енергії, який базується на застосуванні методів оптимального програмування для визначення найбільш достовірної структури витратної частини балансу.

Ключові слова


баланс; споживання; електрична енергія; оптимізація; модель електробалансу

Повний текст:

PDF

Посилання


Находов В.Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В.Ф.Находов // Промэлектро. - 2007. - №1. - С.34-42.

Находов В.Ф. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів / В.Ф.Находов, О.В.Бориченко, К.К.Кочетова // Промелектро. - 2007. - №2. - С.42-48.

Находов В.Ф. Ймовірностно-статистичний підхід до побудови енергобалансів виробничо-господарських об’єктів / В.Ф.Находов О.В.Бориченко // Промєлектро. - 2007. - №6. - С.45-54.

Справочник по электропотреблению в промышленности / [О.А.Аузинь, О.Т.Балыковский, Л.Г.Бедынерман и др.]; под ред. Г.П.Минина, Ю.Г.Копытова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. - 496с., ил.

Архиров Л.И. Методы составления энергобалансов промышленных предприятий: уч. пос. по курсу "энергобалансы промышленных предприятий" для студ., обучающ. по направлению "Теплотехника" / [Л.И.Архиров, А.Б.Гаряев, В.А.Горбенко и др.]; А.Л.Ефремов (ред.). Московский энергетический ин-т (Технический ун-т). - М.: Изд-во МЭИ, 2000. - 48с.

Экспертные оценки и их применение в энергетике / [И.С.Вартазаров, И.Г.Горлов, Е.В.Минаев, Р.М.Хвастунов]; под. ред. Р.М.Хвастунова. - М.: Энергоатомиздат, 1981. - 188с.

Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании / [Г.М.Дубров, Ю.В.Ершов, Е.И.Левин, Л.П.Смирнов]. - К.: Наукова думка, 1974. - 160с.

Справочник по электроснабжению и электрическому оборудованию: В 2 т. т.2. Электрооборудование / [Р.Б.Авринский, С.И.Вершинина, С.И.Гамазин и др.]; под общ. ред. А.А.Федорова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 592с.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: [підручник] / Ю.П.Зайченко - [4-те вид. перероб. і допов.]. - К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2001. - 688с.

Банди Б. Методы оптимизации: Вводный курс [пер. с англ.] / Б.Банди. - М.: Радио и связь, 1988. - 128с.
Copyright (c) 2016 V F Nakhodov, Olena Volodymyrivna Borychenko, O O Musatova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)