DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.54269

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ У ПРОДУКТАХ ВИБУХУ З УРАХУВАННЯМ МІЦНОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Volodymyr Volodymyrovych Tverdyi

Анотація


Наведено результати дослідження впливу міцності гірської породи на вміст у продуктах вибуху шідливих газів. Встановлено залежності зміни їх кількості від коефіцієнта міцності породи.

Ключові слова


шкідливі гази; склад продуктів вибуху; вибухова речовина; масові вибухи

Повний текст:

PDF

Посилання


Баум Ф.А. Физика взрыва / Ф.А.Баум, К.П.Станюкович, Б.И.Шихтер. - М.: Недра, 1959. - 77с.

Андреев К.К. Теория взрывчатых веществ / К.К.Андреев, А.Ф.Беляев. - М.: Оборонгиз, 1960. - 180с.

Физика взрыва / [Андреев С.Г., Бабкин А.В., Баум Ф.А. и др.] под ред. Л.П.Орленко. - Изд. 3-е, перераб. - В 2-х т. Т.1. - М.: Физматлит, 2002. - 232с.

Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах / [Ефремов Э.И., Бересневич П.В., Петренко В.Д. и др.] - Днепропетровск: Січ, 1996. - 177с.

Бересневич П.В., Фурса И.В. Исследование процессов развития и рассеивания пылегазового облака при массовых взрывах в железорудных карьерах // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 1981. - №5. - С.58-62.

Бересневич П.В. Аэрология карьеров / П.В.Бересневич, В.А.Михайлов, С.С.Филатов. - М.: Недра, 1990. - 280с.

Янов А.П. Исследование пыле- газообразования при проходке стволов шахт Кривбасса / А.П.Янов, В.Л.Сахновский, Я.Л.Клыков // Взрывное дело. - 1970. - С.23-31.

Янов А.П. Исследование газодинамики при производстве взрывных работ в подготовительных выработках шахт Криворожского бассейна / А.П.Янов, С.К.Савенко, В.И.Бережной и др. // Разработка рудных месторождений. - 1967. - Вып.2. - С.91-96.

Вещества взрывчатые промышленные. Аммонит № 6ЖВ и аммонал водоустойчивые. Технические условия. ГОСТ 21984-76. - М. ИПК Издательство стандартов, 2004. - 8с. (Межгосударственное издание)
Copyright (c) 2016 V V Tverdyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)