ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПИЛОМ РОБОЧОЇ ЗОНИ ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.54275

Ключові слова:

кар’єр, пил, граніт, робоча зона, забруднення, оцінка

Анотація

Виконано оцінку пилової обстановки робочої зони в гранітному кар’єрі. Встановлено зв’язок параметрів технологічних процесів з концентрацією пилу в робочій зоні та на прилеглих територіях.

Посилання

Масік Н.П. Аналіз результатів профілактичного огляду працівників гранітного кар’єру / Н.П.Масік, В.П.Маленький // Укр. мед. часопис. - 2009. - №5(73) IX-X. - С.89-92.

Бакка М.Т. Дослідження впливу кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню / М.Т.Бакка, О.А.Пирський, Г.М.Рижов. - Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2003. - 110с.

Кундієв Ю.І. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю.І.Кундієв, А.П.Нагорна. - К.: Авіцена, 2006. - 316с.

Про затвердження гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Наказ МОЗ України від 27 грудня 2001 року №528.

Федеральный закон Российской Федерации "О санитарно-гигиеническом благополучии населения" №52-ФЗ от 30 марта 1999г.

Рудько Г.І. Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій / Г.І.Рудько, Г.М.Суматохіна. - К.: Маклауд, 2008. - 354с.

Лобода А.И. Борьба с пылью на открытых горных работах / А.И.Лобода, Б.Н.Ребристый, В.Ю.Тищук. - К.: Техника, 1989. - 152с.

Янов А.П. Руководство по защите рудничной атмосферы от загрязнения (Открытые горные работы) / А.П.Янов, П.В.Бересневич, А.А.Галушкина. - Кривой Рог. - 1988. - 175с.

Ефремов Э.И. Проблемы экологии массовых взрывов на карьерах / Э.И.Ефремов, П.В.Бересневич, В.Д.Петренко и др. - Днепропетровск: Січ, 1996. - 179с.

План розвитку гірничих робіт у м. Коростень на 2009 рік. - ВАТ "Коростенський щебзавод". - 41с.

Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых: Учебн. для техникумов. Изд. 5-е, перераб. и доп. / В.С.Хохряков. - М.: Недра, 1991. - 336с.

Методическое пособие по расчету выбросов из неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. - М.: Минстройматериалов, 1985. - 31с.

ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий / Ленинград: Гидрометеоиздат. - 1987. - 93с.

Порцевский А.К. Вентиляция шахт. Аэрология карьеров / А.К.Порцевский, Е.И.Комаров. - М.: МГОУ, 2004. - 71с.

Ушаков К.З. Аэрология карьеров / К.З.Ушаков, В.А.Михайлов. - М.: Недра, 1985. - 272с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці