DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.55018

АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Kostiantyn Nyfontovych Tkachuk, Vitalii Vasylovych Kalinchyk

Анотація


Розглядається модель прогнозування параметрів системи управління охороною праці, адаптована до змін вхідної інформації.

Ключові слова


охорона праці, промислова безпека, прогнозування, адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Редкозубов С. А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С. А. Редкозубов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 152 с.

Uri N. D. Peak load forecasting using on adaptive model / Uri N.D. – Eng. Opt. – 1979. – Vol. 4. – Р. 57–63.

Trigg D. W. Exponentional smoothing with an adaptive response rate / D. W. Trigg, A. G. Leach. – Oper. Res. Quart. – 1967. – Vol. 18. – No. 1.

Чуев Ю. В. Прогнозирование количественных характеристик процессов / Ю. В. Чуев, Ю. Б. Михайлов, В. И. Кузьмин. – М.: Сов. радио, 1975. – 400 с.

Brown R.G. The fundamental theorem of exponential smoothing / R.G. Brown, R.F. Mayer. – Oper. Res. – 1961. – Vol. 9. – No. 5.

Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования / Ю. П. Лукашин. – М.: Статистика, 1979. – 254 с.

Стан промислової безпеки в Україні та підсумки роботи органів Держнаглядохоронпраці. – К., 2004. – 76 с.
Copyright (c) 2016 K.N. Tkachuk, V.V. Kalinchyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)