Адаптивні моделі прогнозування параметрів системи управління охороною праці

K.N. Tkachuk, V.V. Kalinchyk

Анотація


Розглядається модель прогнозування параметрів системи управління охороною праці, адаптована до змін вхідної інформації

Ключові слова


охорона праці, промислова безпека, прогнозування, адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Редкозубов С. А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С. А. Редкозубов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 152 с.

Uri N. D. Peak load forecasting using on adaptive model / Uri N.D. – Eng. Opt. – 1979. – Vol. 4. – Р. 57–63.

Trigg D. W. Exponentional smoothing with an adaptive response rate / D. W. Trigg, A. G. Leach. – Oper. Res. Quart. – 1967. – Vol. 18. – No. 1.

Чуев Ю. В. Прогнозирование количественных характеристик процессов / Ю. В. Чуев, Ю. Б. Михайлов, В. И. Кузьмин. – М.: Сов. радио, 1975. – 400 с.

Brown R.G. The fundamental theorem of exponential smoothing / R.G. Brown, R.F. Mayer. – Oper. Res. – 1961. – Vol. 9. – No. 5.

Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования / Ю. П. Лукашин. – М.: Статистика, 1979. – 254 с.

Стан промислової безпеки в Україні та підсумки роботи органів Держнаглядохоронпраці. – К., 2004. – 76 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.55018

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 K.N. Tkachuk, V.V. Kalinchyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)