Застосування сучасних програмних комплексів чисельного моделювання для визначення напружено-деформованого стану системи "масив ґрунту-паля"

Ye A Zahoruiko, D L Kapinus, T Ye Usmanova

Анотація


Викладено результати моделювання статичних випробувань паль із застосуванням програмного комплексу PLAXIS 3D FOUNDATION з метою оцінки можливості його використання для розв'язання завдань, пов'язаних з деформаційними процесами в ґрунтахВикладено результати моделювання статичних випробувань паль із застосуваннямпрограмного комплексу PLAXIS 3D FOUNDATION з метою оцінки можливості йоговикористаннядля розв'язаннязавдань,пов'язаних з деформаційними процесами в ґрунтах

Ключові слова


комп’ ютерне моделювання; моделі ґрунтів; несуча здатність; паля; метод кінцевих елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Муйземнек А.Ю. Идентификация параметров моделей грунтов / А.Ю.Муйземнек, Г.Г.Болдырев, Д.В.Арефьев // Инженерная геология. – 2010. – №9. – С.36–41.

Plaxis 3D Foundation Material Models Manual. – Version 1. – 2006. – 82с.

Строкова Л.А. Определение параметров для численного моделирования поведения грунтов / Л.А.Строкова // Изв. Томского политехнич. ун-та. – 2008. – Т.313. – №1.

Plaxis 3D Foundation Tutorial Manual. – Version 1. – 2006. – 94с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.21.55397

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ye A Zahoruiko, D L Kapinus, T Ye Usmanova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)