DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.17.56877

ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСА ЗОНИ РАДІАЛЬНИХ ТРІЩИН В НЕГАБАРИТНИХ ШМАТКАХ ТВЕРДОЇ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ ВИБУХАХ НАКЛАДНИХ ЗАРЯДІВ РІЗНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Anton Viktorovych Prokopenko, Ivan Andriiovych Luchko

Анотація


Наведені результати розрахунків радіуса зони радіальних тріщин і формули для маси накладних зарядів із різних вибухових речовин для гарантованого вибухового руйнування негабаритних кусків по всій їхній товщині.

Повний текст:

PDF

Посилання


Прокопенко А.В., Лучко И.А. Исследование закономерностей передачи давления при взрыве накладных зарядов различных взрывчатых веществ на контакте заряд–негабарит // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2007. – Вип. 15. – С. 3–10.

Прокопенко А. В., Лучко И. А. Определение размеров зоны интенсивного дробления в негабаритных кусках скальной горной породы при взрывах накладных зарядов различных взрывчатых веществ // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2008. – Вип. 16. – С. 25–31.

Механический эффект подземного взрыва // В. Н. Родионов, В. В. Адушкин, В. Н, Костюченко и др. – М.: Недра, 1971. – 200 с.

Физика взрыва / Под ред. Л. П. Орленко. – Изд-е 3-е, перераб. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Физматлит, 2002. – 832 с.

Поведение грунтов под действием импульсных нагрузок / А. А. Вовк, Б. В. Замышляев, Л. С. Евтерев и др. – К.: Наук. думка, 1984. – 288 с.

Михалюк А. В. Горные породы при неравномерных динамических нагрузках. – К.: Наук. думка, 1980. – 154 с.

Ефремов Э. И., Петренко В. Д., Пастухов А. И. Прогнозирование дробления горных массивов взрывом. – К.: Наук. думка, 1990. – 120 с.

Ханукаев А. И. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом. – М.: Недра, 1974. – 224 с.
Copyright (c) 2016 A.V. Prokopenko, I.A. Luchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)