УПРАВЛІННЯ СПЕКТРОМ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОРОТКОСПОВІЛЬНЕНИХ ВИБУХІВ

Viktor Viktorovych Boiko, Dmytro Anatoliiovych Remez

Анотація


Наведено результати теоретичних досліджень по визначенню оптимальних схем короткосповільненого підривання в залежності від розподілу мас всередині групи та інтервалів сповільнення.

Ключові слова


вибух; короткосповільнене підривання; інтервал уповільнення; спектр коливань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Садовский М.А. Сейсмический эффект взрыва / М.А.Садовский // Тр.

Всес. совещ. по буровзрывным работам. – М.-Л.: Гостопиздат, 1940. – С.290–319.

Богацкий В.Ф. Охрана инженерных сооружений и окружающей среды

от вредного действия промышленных взрывов / В.Ф.Богацкий, А.Г.Фридман. – М.: Недра, 1982. – 162с.

Миронов П.С. Взрывы и сейсмобезопасность сооружений / П.С.Миронов. – М.: Недра, 1973. – 168с.

Сафонов Л.В. Сейсмический эффект взрыва скважинных зарядов /

Л.В.Сафонов, Г.В.Кузнецов. – М.: Наука, 1967. – 102с.

Цейтлин Я.И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов / Я.И.Цейтлин, Н.И.Смолий. – М.: Недра, 1981. – 192с.

Кузьменко А.А. Обеспечение безопасного взрывания в карьерах строительных материалов / А.А.Кузьменко, В.Д.Воробьев. – Институт гидромеханики АН Украины. – К., 1992. – 24с. – Деп. в УкрИНТЭИ 11.08.1992, № 1192-УК92.

Ремез Н.С. Оценка сейсмической безопасности по данным моделирования процессов взаимодействия волн при короткозамедленном взрывании цилиндрических зарядов / Н.С.Ремез, В.В.Бойко, Ю.C.Ященко // Проблеми охорони праці. – Вип. 17. – К., 2009. – С. 41–48.

Ремез Н.С. Моделирование процессов взаимодействия волновых полей при взрыве цилиндрических зарядов в горных породах / Н.С.Ремез, В.В.Бойко, Ю.С.Ященко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – Вип. 18. – 2009. – С.10–17.

Бойко В.В. Особенности деформирования мягкого грунта под действием взрыва сферического заряда / В.В.Бойко, М.Худек, Д.А.Ремез // Матер. междунар. конф. VI Szcоla geomechanici. – Gliwice-Ustron, 2003. – С. 33–40.

Sharpe J.A. The Рroduсtion of Elastic Waves by Explosion Pressures.

Part 1. Theory and Empirical Fields Observations // Geophysics. – 1942. – 7, № 2. – P.144–154.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58380

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viktor Viktorovych Boiko, D A Remez

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)