РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХІВ НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КАР’ЄРУ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ

Автор(и)

  • Volodymyr Volodymyrovych Tverdyi
  • Ivan Andriiovych Luchko

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58569

Ключові слова:

вибухова речовина, вибух, шкідливі гази, пилогазова хмара, викиди

Анотація

Наведено результати дослідження утворення й підняття пилогазової
хмари, що утворюється під час вибухів заводських і нових промислових
сумішевих вибухових речовин місцевого приготування.

Посилання

Филатов С.С. Борьба с запыленностью и загазованностью карьеров /

С.С.Филатов, М.М.Конорев, К.С.Подвысоцкий – М.: Наука, 1984. – 228с.

Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах / [Э.И.Ефремов,

П.В.Бересневич, В.Д.Петренко и др.] – Дніпропетровськ: Січ, 1996. – 177с.

Бересневич П.В. Микроклимат железорудных карьеров и нормализа-

ция их атмосферы / П.В.Бересневич, А.В.Ткаченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 176с.

Андреев К.К. Теория взрывчатых веществ / К.К.Андреев, А.Ф.Беляев. –

М: Оборонгиз, – 1960. – 180с.

Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих

у шкідливих умовах: I3.3.6. – 2006. – Офіц. вид. – К.: Офіційний вісник

України, 2006.

Єдині правила безпеки при вибухових роботах: ДНАОП 0.00-1.17-92

(НПАОП 0.00-1.17-92): 2007. – Офіц. вид. – К.: Норматив, 2007. – 171 с.

(Нормативний документ Держгірпромнагляду України).

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: 5-е изд., испр. /

Н.С.Ахметов. – М.: Высш. шк., 2003.

Прокопенко В.С. Взрывание горных пород скважинными зарядами

взрывчатых веществ в рукавах / В.С.Прокопенко, К.В.Лотоус. – К.:

Політехніка. – 2006. – 113с.

Лучко А.І. Результати дослідження параметрів вибухів еталонних та

нових вибухових речовин місцевого приготування / А.І.Лучко // Вісник

ЖДТУ. – 2008. – № 3. – С.156–161.

Бересневич П.В. Исследование процессов развития и рассеивания

пылегазового облака при массовых взрывах в железнорудных карьерах / П.В.Бересневич, И.В.Фурса // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 1981. – №5 – С.58–62.

Миндели Э.О. Забойка шпуров / Э.О.Миндели, П.А.Демчук,

В.Е.Александров. – М: Недра, 1967. – 152с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці