МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ В ОБОЛОНЦІ LABVIEW

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58571

Ключові слова:

фізичні методи очищення води, магнітна обробка, поперечне магнітне поле, магнітна пастка, віртуальний прилад, комп’ютерна модель

Анотація

Створено моделі процесу очищення води постійним аксіально-симетричним поперечним та поздовжнім магнітними полями в оболонці LabVIEW. Шляхом проведення експерименту визначено оптимальні технічні параметри магнітних пристроїв очищення води.

Посилання

Кучеренко О. Ю. Питна вода має стати національним пріоритетом //

Міжнар. наук.-практ. конф. «Якість питної води: нові підходи та шляхи

вирішення», м. Київ, 25 вересня 2008 р.

Дронова Н. Питна вода як фактор ризику [Текст] / Н.Дронова // Kyiv

Weekly. – 2006. – №44(229). – С.5.

Україна. Закон. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України

на 2006–2020 роки» [Текст]: [прийнятий Верховною Радою 3 березня 2005 р.] // Голос України. – 2005. – №69 (15 квітня). – С.10–12.

Україна. Закон. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в

Україні на 2003–2013 роки» [Текст]: [прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.] // Вісник Верховної Ради. – 2003. – №13. – С.93.

Терентьєв О.М. Способи і засоби обробки робочої рідини гідросистем гірничих машин [Текст] / О.М.Терентьєв, О.А.Можаровська, А.В.Ворфоломеєв // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2008. – №16 – С.73–79.

Можаровська О.А. Керування станом рідинних середовищ для

підвищення якості функціонування гірничого обладнання / О.А.Можаровська // Науково-технічна конф. «Енергетика. Екологія. Людина». – НТУУ «КПІ», Зб. наук. праць. – К.: 2009. – С.185–188.

Терентьєв О.М. Визначення розподілу магнітної індукції «магнітної

пастки» для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі та його практична реалізація [Текст] / О.М.Терентьєв, О.А.Можаровська, А.В.Ворфоломеєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – №1. – С.121–127.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці