DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58571

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ В ОБОЛОНЦІ LABVIEW

Oleh Markovych Terentiev, Olena Anatoliivna Mozharovska, Andrii Viktorovych Vorfolomeiev

Анотація


Створено моделі процесу очищення води постійним аксіально-симетричним поперечним та поздовжнім магнітними полями в оболонці LabVIEW. Шляхом проведення експерименту визначено оптимальні технічні параметри магнітних пристроїв очищення води.

Ключові слова


фізичні методи очищення води; магнітна обробка; поперечне магнітне поле; магнітна пастка; віртуальний прилад; комп’ютерна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучеренко О. Ю. Питна вода має стати національним пріоритетом //

Міжнар. наук.-практ. конф. «Якість питної води: нові підходи та шляхи

вирішення», м. Київ, 25 вересня 2008 р.

Дронова Н. Питна вода як фактор ризику [Текст] / Н.Дронова // Kyiv

Weekly. – 2006. – №44(229). – С.5.

Україна. Закон. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України

на 2006–2020 роки» [Текст]: [прийнятий Верховною Радою 3 березня 2005 р.] // Голос України. – 2005. – №69 (15 квітня). – С.10–12.

Україна. Закон. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в

Україні на 2003–2013 роки» [Текст]: [прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.] // Вісник Верховної Ради. – 2003. – №13. – С.93.

Терентьєв О.М. Способи і засоби обробки робочої рідини гідросистем гірничих машин [Текст] / О.М.Терентьєв, О.А.Можаровська, А.В.Ворфоломеєв // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2008. – №16 – С.73–79.

Можаровська О.А. Керування станом рідинних середовищ для

підвищення якості функціонування гірничого обладнання / О.А.Можаровська // Науково-технічна конф. «Енергетика. Екологія. Людина». – НТУУ «КПІ», Зб. наук. праць. – К.: 2009. – С.185–188.

Терентьєв О.М. Визначення розподілу магнітної індукції «магнітної

пастки» для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі та його практична реалізація [Текст] / О.М.Терентьєв, О.А.Можаровська, А.В.Ворфоломеєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – №1. – С.121–127.




Copyright (c) 2016 Oleh Markovych Terentiev, O A Mozharovska, A V Vorfolomeiev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)