ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЗМІННОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕКСКАВАТОРА ТИПУ МЕХЛОПАТА НА БЛОЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.67331

Ключові слова:

екскаватор, продуктивність, модель, шви, кість копання, коефіцієнт використання в часі, щільність ймовірності

Анотація

З використанням ймовірнісної динамічної нестаціонарної моделі розглядається процес формування змінної експлуатаційної продуктивності екскаватора типу механічна лопата. Врахований ймовірнісний характер процесу екскавації та вплив на нього як випадкових коливань швидкості копання та коефіцієнта використання екскаватора так і їх обмежень, що дозволило значно підвищити адекватність і точність розроблених моделей.

Посилання

Мельников, Н.В.Теория и практика открытых разработок [Текст] / Н.В. Мельников, А.И. Арсентьев, М.С. Газизов и др. // под общ. ред. Н.В. Мельникова. – М., Недра, 1973. – 636 с.

Собко, Б.Ю Совершенствование технологии открытой разработки россыпных титаново-циркониевых руд [Текст] / Собко Б.Ю. – Днепропетровск Национальный горный университет, 2008 – 167 с.

Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Часть 1. Технология, механизация и автоматизация производственных процессов на открытых горных работах. Под общ. ред. М.Г. Новожилова. М., Недра, 1971. – 512 с.

Дриженко, А.Ю. Відкриті гірничі роботи [Текст] / Дриженко А.Ю. – Дніпропетрівськ: НГУ, 2014. – 590 с.

Темченко, О.А. Наукові основи формування конкурентоспроможної технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-збагачувального комбінату: дис. … доктора техн. наук: 05.15.03 / Темченко Олександр Анатолійович. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 315 с.«Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / О.А. Темченко. – К., 2014. – 36 с.

Крючков, А.И. Влияние вариации и корреляции параметров режима работы очисного комбайна на нагрузку лавы: дис. … кандидата техн. наук: 05.15.02 / Крючков Анатолий Иванович. – М., 1988. – 233 с.

Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров [Текст] / пер. с англ. / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1968. – 720 с.

Методика расчета производительности экскаватора [Текст]: Нормы технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов. – Л.: Стройиздат, 1977. – 566 с.

Крючков, А.І. Математична модель процесу копання екскаватора типу мехлопата [Текст] / А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва // «Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка», 2011. – Вип. 20. – С. 122 – 131. – (Серія «Гірництво»).

Воробьев, В.Д. Аналитический метод определения производитель-ности и энергоемкости процесса копания экскаватора типа мехлопата [Текст] / В.Д. Воробьев, А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // ISSN 2074-1537 Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2009. – Вип. 1/2009(3). – С. 26-34.

Крючков, А.И. Энергоемкость погрузки горной массы в транспортные средства одноковшовым экскаватором [Текст] / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // «Вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – К.: ВПК «Політехніка», 2010. – Вип. 19. – С. 79 – 86. – (Серія «Гірництво»).

Крючков, А.И. Закономерности формирования производительности экскаватора типа мехлопата [Текст] / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // Уголь Украины: – 2010. – Вип. 10. С. 13-15.

Крючков, А.И. Закономерности формирования и математическая модель коэффициента машинного времени очисных комбайнов [Текст] / А.И. Крючков // Сборник трудов Вроцловского политехнического ин-та. Вроцлав. Содружество: 1983. – Вып. 39. С.

-120.

Крючков, А.І. Аналитический метод определения производитель-ности и энергоемкости процесса копания экскаватора типа мехлопата [Текст] / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // ISSN 2074-1537 Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2016. – Вип. 1(16)/2016. – С. 21-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Номер

Розділ

Гірничі машини та обладнання