Визначення швидсості комутації для оцінки іскробезпеки електричних кіл

V P Didenko

Анотація


Визначено статистичні характеристики вибірки швидкості комутації. При швидкості комутації на іскроутворюючому механізмі I типу до 0,5 м/с щільність її розподілу підпорядковується логнормальному закону, а понад 0,5 м/с – відповідає гамма-розподіленню. Ця залежність може бути використана при оцінці ймовірності запалення газової суміші електричними розрядами

Ключові слова


іскробезпека; швидкість комутації; електричне коло; електричний розряд; щільність розподілу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ерыгин А. Т. Методы оценки искробезопасности электрических цепей / А. Т. Ерыгин, А. Л. Трембицкий, В. П.Яковлев. – М.: Наука, 1984. – 256 с.

Коган Э. Г. Вопросы оценки и обеспечения искробезопасности

аппаратуры автоматизации горных машин: Автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: Моск. горн. ин-т, 1972. –16 с.

Диденко В. П. Современные подходы к оценке и обеспечению

искробезопасности электрических цепей / В. П. Диденко // Уголь Украины. – 2007. – № 9. – С. 39–42.

Didenko V. P. Metoda szacowania możliwości zapłonu przez wyładowanie

w obwodach iskrobezpiecznych // Innowacyjne I bezpieczne systemy

mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych: KOMAG, Zakopane, 14–16.11.2006 r.–Т. 2. – S. 5–9.

ГОСТ Р 51330.10-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Ч. II. Искробезопасная электрическая цепь «i»; Введ. с 01.01.2001 – М.: Госстандарт России. – 2000. – 118 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83676

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 V P Didenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)