DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.84083

Порушення екологічної рівноваги в масиві гірських порід внаслідок впливу високої температури та гарячої води

Akhmed Medzhyd ohly Samedov, D V Zyma

Анотація


Розглянуто хімічні процеси, що протікають в гірських породах при дії
гарячої води і високої температури під час експлуатації теплових споруд.
Запропоновані рівняння, які описують зміни термодинамічних характеристик гірських порід – ентропії, ентальпії та вільної енергії, що залежать від температури та вологості

Ключові слова


гірські породи; гаряча вода; температура; термічні характеристики; екологічна рівновага

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Акопян А. А. Химическая термодинамика, М.: Высшая школа, 1963. –

с.

Жуховицкий А. А., Шварцман П. А.. Физическая химия. – М.:

Металлургия. – 1968. – 520 с.

Заварницкий А. Н., Соболев В. С. Физико-химические основы

петрографии изверженных горных пород. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 383 с.

Мюнстер А. Химическая термодинамика. – М.: Мир, 1971. – 295 с.

Николаев В. А., Доливо-Добровольский В. В. Основы теории процессов магматизма и метаморфизма. – М.: Госгеолтехиздат, 1961. – 338 с.

Керн Р., Вайсбред А. Основы термодинамики для минералогов,

петрографов и геологов. – М.: Мир, 1968. – 475 с.

Шинкарев Н. Ф. Физико-механическая петрология изверженных

пород. – Л.: Недра, 1970. – 248 с.

Туручко І. І., Бородіна Н. А., Губар І. В. Підвищення екологічної

безпеки в районах видобутку корисних копалин. – Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2002. – Вип. 7. – С. 124–127.
Copyright (c) 2016 A M Samedov, D V Zyma

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)