ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ ПРИ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ВПЛИВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2007.15.94617

Ключові слова:

хімічна термодинаміка, гірські породи

Анотація

Розглянуто хімічні процеси, що протікають в гірських породах при впливі гарячої води і високої температури від теплових споруд з застосуванням основних закономірностей хімічної термодинаміки. Запропоновано рівняння, що описують зміну термодинамічних характеристик гірських порід, ентропії, ентальпії і вільної енергії в залежності від температури і вологості

Посилання

Акопян А.А. Химическая термодинамика. - М: Высшая школа, 1963. — 527 с.

Мюнстер А. Химическая термодинамика, М: Мир, 1971. - 295 с.

Перчук Л.Л. Термодинамический режим глубинного петрогенеза. - М.: Наука, 1973. - 318 с.

Маркушев А.А. Термодинамика петрографической гидратации минералов. - М.: Наука, 1968. - 200 с.

Самедов А.М, Ткачук А.А. Развитие тектонических нарушений в горном массиве под влиянием гидротермальных воздействий // Вісник НТУУ "КПІ". Серія «Гірництво». - 2006. - Вип. 13. - С. 24-33.

Самедов А.М., Кравец В.Г., Ткачук А. А. Экологические последствия действия высокотемпературных подземных вод на горные породы. - Zeszyty naukowe Politechnik I Slasldej / Séria Gomictwo. - Z.270. - Nr. 1. - 2005. - С. 153-158.

Самедов P.A. Активизация инертных минералов отвальной породы химическими реагентами // Вісник НТУУ "КПІ”. Серія «Гірництво». - 2002. - Вип. 6. - С. 69-75.

Защита конструкций из сланцевых горных пород химическими реагентами от выветривания и самораспада / А.М.Самедов, H.Н.Иванова, Д.Чирагов, А.Новаковская // Вісник НТУУ "КПІ". Серія «Гірництво». - 2006. - Вип. 14. - С. 132-137.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія