ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ КРИВОЇ ГРАДУЮВАННЯ РАДІОМЕТРІВ

Svitlana Anatoliivna Smolianska

Анотація


Показана необхідність використання кпасичних многочленів Чебишева дискретного аргументу на нерівномірній сітці для задачі средньоквадратичного наближення результатів вимірювань. Запропоновано ефективний алгоритм апроксимації кривої градуювання радіометрів за допомогою ортогональних функцій дискретного аргументу виду (х '", х' '")

Ключові слова


градуювання радіометрів; многочлени Чебишева

Повний текст:

PDF

Посилання


Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Атомиздат, 1980. - 321 с.

Азарян А.А., Василенко В.Е., Лисовой Г.Н., Зубкевич В.Ю. Контроль

качества железной руды на конвейере // Матер. ІІ Межд. симпозиума

"Оперативный контроль и управление качеством минерального сырья при

добыче и переработке" (Качество-99). - Ялта. - 1999. - С.143-149.

З. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978. - 512 с.

Смолянская С.А. Повышение точности градуировки радиометров при

оперативном контроле качества минерального сырья // Матер. ІІІ-ї

Всеукраїнської конф. молодих науковців "Інформаційні технології в науці,

освіті і техніці" (ІТОНТ-2002). - Черкаси. - 2002. - С. 258-260.

Гутер Р.С., Овчинский Б.В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. - М.: Наука, 1970. - 432 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2003.8.96707

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Svitlana Anatoliivna Smolianska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)