ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНІ СХИЛИ

Oksana Oleksiivna Vovk

Анотація


Розглянуто випадок динамічного впливу на зсувне тіло, при якому необхідно корегувати статичний коефіцієнт стійкості шляхом додавання горизонтальної складової прискорення або напруження до зсувних зусиль і віднімання вертикальної компоненти від затримуючих зусиль

Ключові слова


зсувонебезпечні схили; розрахунок динамічного впливу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вовк О.О. Метод прогнозування деформацій зсувонебезпечних

масивів для попередження аварійних ситуацій // Проблеми охорони праці в Україні. — К.: ННДІОП. — 1999. — Вип. 2. — С. 160—165.

Гинзбург Л.К. Методы определения оползневого давления // Промышленное строительство и инженерные сооружения. — 1980. — № 3. — С. 88—91.

Вовк О.А. Применение энергии взрыва для создания противооползневых инженерных обьектов // Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія “Будівництво”. — 2002. — Вип. 2. — С. 48—54.

Вовк О.А. Изменение физико-механических свойств породного массива под влиянием упругих возмущений / О.А.Вовк // Вестник НТУУ "КПИ". Серия "Горное дело". - 2001. - Вып. 5. - С.24-29.

Чан Юн Бок, Вовк О.А. Влияние упругих возмущений на физико-

механические свойства породного массива // В сб. "V Jubileuszowa Szkola Geomechaniki". — 2001. — S. 23—34.

Месчан С.Р. Начальная и длительная прочность глинистых грунтов. — М.: Недра, 1978. — 207 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.99713

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Oksana Oleksiivna Vovk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)