DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2005.12.104462

БЕЗПЕЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ РІДКОЇ ДОМІШКИ В СКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Viktor Stepanovych Prokopenko, Ivan Ivanovych Turuchko, Ihor Viktorovych Kosmin, Kostiantyn Viktorovych Lotous

Анотація


Наведено результати лабораторних і полігонних досліджень активної рідкої добавки до промислових вибухових речовин: чутливості до удару і тертя; здатності до вибуховій перетворенню; займистості; санітарно-гігієнічних характеристик

Ключові слова


промислові вибухові речовини; рідки добавки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник / Под общей ред. В.А.Филова. - Л.: Химия; 1989. - С. 44-55.

Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические

соединения. Справочник / Под общей ред. В.А.Курляндского, В.А.Филова. - С.-Пб: Химия, 1992. - 432 с.

Прокопенко В.С. Влияние жидких добавок холодного приготовления на свойства промышленных взрывчатых веществ / В.С.Прокопенко, К.В.Лотоус // Вестник НТУУ "КПИ". Серия "Горное дело". - 2004. - Вып. 10. - С.54-59.

Рекомендации по перееозке опасных грузов. Руководство по

испытаниям и критериям / ООН. - 2003. - Изд. 4. - 423 с.

Токсиколого-гігієнічна характеристика компонента рідкого ущільнюючого - домішки до промислових вибухових речовин / О.Б.Леоненко; І.В.Губар, І.І.Туручко, К.В.Лотоус // Вісник ННДІОП. - К., 2004. - № 10. - С. 21-23.
Copyright (c) 2017 Viktor Stepanovych Prokopenko, Ivan Ivanovych Turuchko, Ihor Viktorovych Kosmin, Kostiantyn Viktorovych Lotous

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)