БЕЗПЕЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ РІДКОЇ ДОМІШКИ В СКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Viktor Stepanovych Prokopenko, Ivan Ivanovych Turuchko, Ihor Viktorovych Kosmin, Kostiantyn Viktorovych Lotous

Анотація


Наведено результати лабораторних і полігонних досліджень активної рідкої добавки до промислових вибухових речовин: чутливості до удару і тертя; здатності до вибуховій перетворенню; займистості; санітарно-гігієнічних характеристик

Ключові слова


промислові вибухові речовини; рідки добавки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник / Под общей ред. В.А.Филова. - Л.: Химия; 1989. - С. 44-55.

Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические

соединения. Справочник / Под общей ред. В.А.Курляндского, В.А.Филова. - С.-Пб: Химия, 1992. - 432 с.

Прокопенко В.С. Влияние жидких добавок холодного приготовления на свойства промышленных взрывчатых веществ / В.С.Прокопенко, К.В.Лотоус // Вестник НТУУ "КПИ". Серия "Горное дело". - 2004. - Вып. 10. - С.54-59.

Рекомендации по перееозке опасных грузов. Руководство по

испытаниям и критериям / ООН. - 2003. - Изд. 4. - 423 с.

Токсиколого-гігієнічна характеристика компонента рідкого ущільнюючого - домішки до промислових вибухових речовин / О.Б.Леоненко; І.В.Губар, І.І.Туручко, К.В.Лотоус // Вісник ННДІОП. - К., 2004. - № 10. - С. 21-23.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2005.12.104462

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Viktor Stepanovych Prokopenko, Ivan Ivanovych Turuchko, Ihor Viktorovych Kosmin, Kostiantyn Viktorovych Lotous

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)