DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.20.53180

Стабілізація якості видобутого вугілля в умовах складноструктурних покладів

Serhii Pavlovych Pushkin

Анотація


Запрпоновані технологічні рекомендації щодо стабілізації якості вугілля, що добувається з складноструктурних пластів роторними екскаваторами в комплексі з залізничним транспортом, які базуються на комплексі оптимізаційних моделей задач поточного (місячного) та оперативного (добового, змінного) планування видобутку вугілля

Ключові слова


стабілізація; якість вугілля; модель; кар’єр

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дахов А.И. Некоторые проблемы, возникающие при сжигании низкосортных топлив на ТЭС / А.И.Дахов, Ю.М.Михайловский // Электрические станции. - М.: 1983. - №3. - С.14-18.

Шаль Р.Р. Обоснование рациональной технологической схемы усреднения угля сложноструктурных пластов, разрабатываемых роторными экскаваторами: дис. канд. техн. наук. - М.: 1985. - 218с.

Кузин Ю.С. Разработка технологических схем и методов расчета усреднительных складов угля для разрезов большой производственной мощности: дис. канд. техн. наук. - М.: 1985. - 180с.

Беляков Ю.И. Проектирование экскаваторных работ. - М.: Недра, 1983. - 349с.

Пушкін С.П. Обґрунтування раціонального методу стабілізації якості вугілля в умовах складноструктурних покладів / С.П.Пушкін, А.О.Водяник // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2008. - Вип. 17. - С.66-73.

Крівцов М.В. Комп’ютерне моделювання процесу функціонування добувного виймально-транспортного комплексу кар’єру / М.В.Крівцов, С.В.Ковалевич, С.П.Пушкін // Проблеми охорони праці в Україні. - Вип.12. - К.: ННДІОП, 2006. - С.91-96.
Copyright (c) 2016 Serhii Pavlovych Pushkin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)