МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСКАВАТОРА У ЧАСІ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕРВ ТА ВІДМОВ ЕКСКАВАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Viktor Danylovych Vorobiov, Anatolii Ivanovych Kriuchkov, Liubov Ivanivna Yevtieieva, Viktor Stepanovych Prokopenko

Анотація


Наведені результати математичного моделювання та дослідження впливу технологічних та організаційних перерв, а також відмов екскаваційного устаткування на коефіцієнт використання екскаватора в часі, що є базою для розроблення інженерних методик розрахунку технологічних показників

Ключові слова


гірнича маса; відкоси; екскавація; кар’єр; методики; модель; параметри; перерви

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Домбровский Н. Г. Экскаваторы / Н. Г. Домбровский. – М.,

Машиностроение, 1969. – 236 с.

Ветров Ю.И. Резание грунтов землеройными машинами / Ю.И. Ветров. – М., Машиностроение, 1971. – 183 с.

Беляков Ю. И. Совершенствование экскаваторных работ на карьерах / Ю. И. Беляков, В. М. Владимиров. – М., Недра, 1974. – 295 с.

Ржевский В. В. Открытые горные работы. Ч. I. Производственные

процессы: Учебник для вузов. // В. В. Ржевский – М., Недра., 1985. – 479 с.

Тангаев И. А. Энергоемкость процессов добычи и переработки

полезных ископаемых / И. А. Тангаев – М.: Недра, 1986. – 231 с.

Крючков А. І. Наукові принципи і математичні моделі процесів гірничого виробництва / А. І. Крючков // Вісник НТУ України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 2. – С. 11–17.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83537

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viktor Danylovych Vorobiov, Anatolii Ivanovych Kriuchkov, Liubov Ivanivna Yevtieieva, Viktor Stepanovych Prokopenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)