DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.83215

Дослідження впливу параметрів хвилі розрідження поблизу границі негабарит- напівпростір на вибір маси накладного заряду

Anton Viktorovych Prokopenko, Ivan Andriiovych Luchko

Анотація


Наведено результати дослідження параметрів відбитої хвилі розрідження при падінні ударної хвилі, що пройшла через негабарит, на границю розділу негабарит–нижній півпростір. З урахуванням руйнівної дії відбитої хвилі розрідження отримано формулу для визначення маси накладного заряду, що забезпечує повне руйнування негабариту

Ключові слова


взрыв; заряд; негабарит; разрушение; ударна волна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Прокопенко А.В., Лучко И.А. Исследование закономерностей передачи давления при взрыве накладных зарядов различных взрывчатых веществ на контакте заряд–негабарит. – Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2007. – Вип. 15. – С. 3–10.

Прокопенко А.В., Лучко И.А. Определение размеров зоны интенсивного дробления в негабаритных кусках скальной горной породы при взрывах накладных зарядов различных взрывчатых веществ. – Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2008. – Вип. 16. – С. 25–31.

Прокопенко А.В., Лучко И.А. Определение радиуса зоны радиальных трещин в негабаритных кусках твердой горной породы при взрывах накладных зарядов различных взрывчатых веществ. – Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". - 2008. – Вип. 17. – С. 52–59.

Физика взрыва / Под ред. Л. Н. Орленко. Изд. 3-е, перераб. – В 2-х томах. – М.: Физматгиз, 2002. – Т. 1. – 832 с.

Зельдович Я. Б., Компанеец А. С. Теория детонации. – М.: Госуд. изд. технико-теорет. литерат., 1955. – 268 с.

Иванов П. Л. Уплотнение несвязных грунтов взрывами. – М.: Стройиздат, 1967. – 171с.

Поведение грунтов под действием импульсных нагрузок / А. А. Вовк, Б. В. Замышляев, Л. С. Евтерев, И. В. Белинский, А. В. Михалюк. – К. – Наук. думка, 1984. – 288 с.

Михалюк А. В. Горные породы при неравномерных динамических нагрузках. – К.: Наук. думка, 1980. – 154 с.

Азаркович А. Е., Шуйфер М. И., Тихомиров А. П. Взрывные работы вблизи охраняемых объектов. – М.: Недра, 1985. – 213с.

Азаркович А. Е., Фишман Ю. А., Шуйфер М. И. Взрывная подготовка оснований гидротехнических сооружений. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 112с.

Ефремов Э. И., Петренко В. Д., Пастухов А. И. Прогнозирование дробления горных массивов взрывом. – К.: Наук. думка, 1990. – 120 с.

Sassa K., Ito J. On the relation between the strength of a rock and pattern of breakage by blasting // Adv. Rock. Mech. Washington D.C. – 1974. – Part B. – P. 1501–1505.
Copyright (c) 2016 Anton V Prokopenko, Ivan Andriiovych Luchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)