Гірництво

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – серія КВ № 3441, видане 27 серпня 1998 року.

Рішення президії ВАК № 3–05/11 від 10.11.99 про включення збірника до переліку фахових видань.

Постанова президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 30

Зміст

Геомеханіка

ВПЛИВ ФОРМИ ПОЛІГОНА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЙОГО ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН З УРАХУВАННЯМ ГРУНТОВОГО ОСНОВИ PDF (Русский)
Tetiana Osipova, Наталія Сергіївна Ремез 5-11
ОТЖАТИЕ ПОРОВОЙ ВОДЫ, УПЛОТНЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ И ПОЛЗУЧЕСТЬ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ ПРИ СЖАТИИ PDF (Русский)
Ahmed Medzhyd-Ogly Samedov, Viktor Heorhiiovych Kravets, Dmytro Tkach 11-22
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ ВИБУХІВ ПРИ РУЙНУВАННІ МОДЕЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Олександр Олександрович Фролов, Тетяна Володимирівна Косенко, Володимир Зіновійович Ващук 23-29
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗОН З КРИТИЧНИМ НАПРУЖЕННЯМ В ПРОЦЕСІ ВИДОБУТКУ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ. PDF
Наталія Валеріївна Зуєвська, O V Gorobchyshyn, Андрій Олександрович Дроботущенко 30-35

Геотехнологія

Вплив алюмінія на ударні властивості композитних кумулятивних струменів PDF (Русский)
Юрій Ivanovych Войтенко, В П Бугаец 36-48
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ГЛИБОКИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРАХ PDF
Viktor Heorhiiovych Kravets, Олександр Анатолійович Темченко, Viktoriia Vapnichna, H V Shypovskyi 48-60
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ГРУНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕНОГО БУРІННЯ PDF
Наталія Валеріївна Зуєвська, Кирил Олександрович Булітко, Олександр Захарович Пасько 60-67
Особливості родовищ газових гідратів при їх розробці в різних гірничогеологічних умовах PDF (Русский)
Елла Олександрівна Максимова 67-75
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОТЯГУВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОЛЕКТОРА PDF
Станіслав Миколайович Стовпник, Стефан Володимирович Зайченко, Оксана Олексіївна Вовк, Аліна Миколаївна Городиська 75-80

Гірничі машини та обладнання

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЗМІННОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕКСКАВАТОРА ТИПУ МЕХЛОПАТА НА БЛОЦІ PDF
Anatolii Ivanovych Kruchkov, Liubov Ivanivna Yevtieieva 81-89

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

Аналіз якості електричної енергії на прикладі сучасних офісних будівель. PDF
Volodymyr Vasylovych Prokopenko, Oleh Anatoliiovych Bosenko 90-96
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИТРАТ В НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСАХ PDF
Viktor Petrovych Rozen, Serhii Serhiiiovych Velykyi 96-104
Керування електричним навантаженням з використанням короткострокового прогнозування методом Хольта PDF
Viktor Petrovych Rozen, Ivan Hryhorovych Khodakivskyi 104-114
Оптимізація технологічних режимів роботи системи управління повітрообміном глядацької зали кінотеатру PDF
Віктор Миколайович Пермяков, Олександр Валентинович Чермалих, Іван Ярославович Майданський, Валерія Олександрівна Бровко 114-120
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ВИРОБНИЦТВІ БЕТОНУ PDF (English)
Борис Леонардович Тышевич, Алла Анатолиевна Марченко 121-125
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ PDF
Borys Leonardovych Tyshevych, Daniil Djalylovych Mugenov 126-130
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ PDF
Борис Леонардович Тышевич, Mykola Valeriiovych Orlov 130-136
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА ВІД ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ «ІНДУКТОР – ТІЛО, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ» PDF
Oleksandr Vasilevich Trokhymenko, Oleh Mykolaiovych Yurchenko 136-143
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕЗОНАНСНОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ НА НЕЛІНІЙНИЙ ІНДУКТОРНО-КОНДЕНСАТОРНИЙ КОНТУР PDF
Oleksandr Vasylovych Trokhymenko, Oleh Mykolaiovych Yurchenko 143-147

Геоекологія та охорона праці

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИДІЛЕННЯ ПИЛУ ПОДРІБНЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Тетяна Володимирівна Гребенюк, Лариса Анатоліївна Сербінова 148-153
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ СТІЧНИХ ВОД У БІОГАЗ PDF (English)
Viktor Vorobiov, Alina Dychko, Igor Opolinskiy, Kseniya Pestova 153-159
ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДВОЇСТОСТІ ВИЗНАЧЕНЬ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ ТА ЇХ РОДОВИЩ PDF
A.V. Bodiuk 160-171
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Олег Григорович Левченко, Оксана Степанівна Ільчук 171-176
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОАГУЛЯЦІЇ АЕРОЗОЛЮ ПІД ДІЄЮ УЛЬТРАЗВУКУ PDF
Марина Вікторівна Лугових, Володимир Сергійович Козьяков 177-182
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОВОЇ КОАГУЛЯЦІЇ АЕРОЗОЛІВ В ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Марина Вікторівна Лугових, Володимир Козьяков 182-189
ГІРНИЧІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ НАДРО-ФІСКАЛЬНОГО ДОХОДУ PDF
A.V. Bodiuk 189-196
СИСТЕМА АВТОМОБІЛЬНИХ ТУНЕЛІВ ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МЕГАПОЛІСУ PDF
Віктор Петрович Булгаков, Геннадій Іванович Гайко 196-206
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ СВЕРДЛОВИННОЇ ПРОСТРІЛЮВАЛЬНО-ВИБУХОВОЇ АПАРАТУРИ PDF
Олександр Григорович Драчук 206-213
ОБГРУНТУВАННЯ РАДІУСУ ЗОНИ ЗАПИЛЕННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ПИЛУ ЩО ЗДУВАЄТЬСЯ З ВІДВАЛУ PDF
Oksana Yaroslavivna Tverda, Yu. Davydenko 214-220