Гірництво

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – серія КВ № 3441, видане 27 серпня 1998 року.

Рішення президії ВАК № 3–05/11 від 10.11.99 про включення збірника до переліку фахових видань.

Постанова президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 29

Зміст

Геомеханіка

Аналіз підходу до сейсмічного виявлення небезпеки раптових викидів в шахтах PDF
Mykola Igorovich Polovinkin, Viktor Viktorovich Boyko 5-10
РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ СУБРЕЗОНАНСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF (English)
Oleg Terentiev, Anton Kleshchov 10-18
Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема "Геоурбаністика - інженерно-геологічне середовище" PDF
Viktor Bulgakov 18-24
Динамічна взаємодія грунтових основ та будівель під час дії сейсмовибухового навантаження PDF
Наталія Ремез, Ілона Іванова 24-30

Геотехнологія

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕЙСМІЧНО-ЗАХИСНОГО ЕКРАНА ВІД ДІЇ ВИБУХУ PDF (English)
Vadym Bronytskyi 31-35

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

ПОКРАЩЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ PDF
Борис Леонардович Тишевич 36-39
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ У ПРОСТОРІ СТАНІВ PDF
Борис Леонардович Тишевич 40-46

Геоекологія та охорона праці

Дослідження процесу отримання кристалів сферичної форми в кристалізаторі-модифікаторів PDF (Русский)
Roman Zakusylo, Viktor Banishevsky, Vyacheslav Komarov 50-57
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ В УМОВАХ АВАРІЇ НА АЕС PDF
Татьяна Владимировна Гребенюк, Тетяна Онисимчук 47-50
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Марина Олександрівна Канар, Костянтин Костянтинович Ткачук 86-89
ОЦІНКА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ PDF
О. Radetska, K.K. Tkachuk 56-60
ГЕОЛОГО-ТОВАРОЗНАВЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ PDF
Adam Vasulovuch Bodiuk 61-68
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ PDF
Сергій Павлович Пушкін, Ірина Олександрівна Рабош 90-96
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В НОВОПРИЙНЯТИХ КРАЇНАХ ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ РУМУНІЇ) PDF
Demchuk H.V. 103-112
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СПЕЦОДЯГУ ПРИ РОБОТАХ НА ВУГІЛЬНИХ ПЛПСТАХ PDF (Русский)
A.F. Dolzhenkov 68-74
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСІЮВАННЯ ПИЛУ З ВІДВАЛУ КАР’ЄРУ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
Oksana Yaroslavivna Tverda, Viktor Danylovych Vorobiov, Yuliia Anatoliivna Davydenko 96-103
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИХ ПОНЯТЬ УРАНОВИХ РУД ТА ФАКТОРІВ ЇХ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ PDF
Adam Vasulovuch Bodiuk 75-85