Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Збірник наукових праць (УДК 622(082)).  Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – КВ № 3441, видане 27.08.1998р.

Hаказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

 Тематика збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві. Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 33

Зміст

Геомеханіка

ЗАКОНОМІРНІСТЬ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОВЗДОВЖНІХ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF
Anatolii Ivanovych Kriuchkov, Anatolii Ihorovych Bakhtyn 5-9

Геотехнологія

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРІЩИН В КАМЕНІ ПРИ СУБДИНАМІЧНОМУ РИЖЕМІ НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Serhii Volodymyrovych Kalchuk 10-15
ЩОДО ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРУ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ НА КАРʼЄРАХ PDF
Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Andrii Khlanovskyi 15-21
ПРО МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ СТАЛИХ ПОРОДНИХ ОПОР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК PDF PDF (Русский)
Serhii Nehrii 21-30

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ ДВИГУНОМ З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF (English)
Vadym Olehovych Bronytskyi 31-36
КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ PDF
Viktor Petrovych Rozen, Ivan Sharyi, Iryna Yakovchuk, Taras Yuriiovych Oboronov 36-47
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЛІФТОВОЇ УСТАНОВКИ З РЕГУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ PDF
Yurii Ivanovych Shulha, Oleksandr Valeriiovych Danilin, Aleksandr Nikolaevich Smilenko, Andriy Volodumurovich Sukailo 47-51
ЗАСТОСУВАННЯ ТИРИСТОРНО-КОНТАКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДІЮЧИХ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК PDF
Oleksandr Valentynovych Chermalykh, Viktor Mykolaiovych Permiakov, Daniil Dzhalilovych Muhenov 51-60

Геоекологія та охорона праці

СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ГІРНИЦТВА PDF
Adam Vasylovych Bodiuk 61-69
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОСЛИННИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТІВ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ PDF
Oksana Yaroslavivna Tverda, Iryna Vitaliivna Kosiak 69-77
ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ НАФТИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Volodymyr Semenovych Stepashko, Andrii Romanovych Trachuk 78-82
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
Oleh Yevhenovych Kruzhylko, Yaroslav Bogdanovich Storozh, Oleksii Ihorovych Polukarov, Yurii Oleksiiovych Polukarov 83-89
ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВИЛ РАНЖУВАННЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЇХ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ PDF
Iryna Yakovchuk, Ivan Sharyi, Viktor Petrovych Rozen 89-99